sua-chua-iphone-ipad-macbook-trongtin iphone-ipad-macbook-da-qua-su-dung-trongtin dao-tao-sua-iphone-ipad-macbook-trongtin xoa-icloud-iphone-ipad-macbook-trongtin ep-mat-kinh-iphone-ipad-macbook-trongtin thay-man-hinh-iphone-ipad-macbook-trongtin

Chương Trình Đào Tạo Nạp Phần Mềm - Giải mã Điện Thoại Di Động

* Đối Tượng Học Viên: Dành cho các bạn bắt đầu học sửa chữa điện thoại di động.

A/ PHẦN MỀM:  (Hướng dẫn sử dụng các thiết bị để nâng cấp, sửa lỗi phần mềm, nạp ngôn ngữ và mở lock)

 1. Acatel, Bosch,Nec: Vygis Box, Infinity Box....

 2. Nokia: Tornaldo, MT-Box, Jaf-Pkey, Uni Box, Cyclone Box,...

 3. Motorola: MSS Box II, P2K, Radio COM, Acer,...

 4. Samsung: Tornaldo, NS PRO , UST Pro II, EU Box, Z3x Samsung,...

 5. Siemens + BenQ: Martech, Furious, Polar,...

 6. Sharp: Tornaldo, Cruiser, SeTool,...

 7. SonyEricsson : Tornaldo, Cruiser, SeTool, Uni box,...

 8. LG: Blazer, Furious, Tornaldo, Z3x LG, Polar,...

 9. Sagem: Scdr Plus, SMTI,...

 10. Toshiba,Sanyo: SeTool, Furious, Polar,...

 11. Mở mạng (Unlock) & nạp phần mềm các đời máy PDA, PALM, Google G1, IPHONE 2G - IPHONE 3G & IPHONE 3GS.

 12. Hướng dẫn cài đặt máy tính & cài box để nạp ĐTDĐ.

B/ THỰC HÀNH:

 1. Sử dụng các thiết bị để sửa lỗi phần mềm cho các ĐTDĐ.

 2. Giải mã ( unlock ) & chuyển đổi ngôn ngữ cho các ĐTDĐ.


C/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Giải mã - sửa lỗi phần mềm & chuyển đổi ngôn ngữ cho ĐTDĐ Motorola, Nokia, Samsung, Seimens, PDA, PALM..................những đời máy ĐTDĐ có mặt tại thị trường Việt Nam .


Thời gian khóa học nạp phần mềm & giải mã là 3 tháng.

Học phí 8.000.000 VND.

Học viên muốn biết chi tiết về môn học - lịch học, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Trọng Tín.